Strona Główna

                 Informacje Ogólne
                 Kontakt
                 Gdzie jesteśmy
                 Galeria

                 Kierunki Studiów
                 Rekrutacja Studentów
                 Dla studentów
                 Opłaty za Studia

                 Regulamin
                 Samorząd Studencki
                 Organizacje Studenckie
                 Działalność
                 Osiągnięcia
                 Plany
                 Kontakt

Czym się zajmujemy ?

Biuro Karier przy Społecznej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania, Wydział Zamiejscowy w Ostrowie Wielkopolskim, funkcjonuje od października 2002 roku. Celem naszej działalności jest pomoc studentom i absolwentom w aktywnym wejściu na rynek pracy.
Doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, że rynek pracy w Polsce ciągle się rozwija, a jego wymagania stają się coraz większe. Wiemy też jak bardzo ważną rzeczą jest, aby młodzi ludzie poszukujący pracy mieli jak największy dostęp do informacji i opuszczając uczelnię potrafili na tym rynku zaistnieć. Od początku działalności naszego Biura staramy się pomagać studentom poprzez podejmowanie różnego rodzaju działań.
Jednym z nich jest prowadzenie rozmów doradczych dla studentów. Są to indywidualne bądź też grupowe porady, podczas których interesanci dowiadują się jakimi predyspozycjami zawodowymi dysponują i jakie mają możliwości podjęcia pracy. Z rozmowami doradczymi łączą się też ściśle prowadzone przez nas porady dotyczące przygotowywania dokumentów aplikacyjnych, a także przebiegu rozmowy kwalifikacyjnej. Każda osoba, która zgłasza się do naszego Biura otrzymuje zestaw ulotek, w których dajemy wskazówki do pisania CV i listu motywacyjnego, a także zestaw pytań najczęściej zadawanych przez potencjalnych pracodawców w czasie rozmów kwalifikacyjnych. Oprócz materiałów, każdy interesant ma możliwość uzyskania dodatkowych informacji od naszych pracowników, którzy służą pomocą i dobrą radą.
Kolejną ważną rzeczą, w obrębie której funkcjonuje Biuro Karier, jest gromadzenie i przekazywanie informacji o kursach zawodowych i językowych, mających na celu podnoszenie i poszerzenie kwalifikacji zawodowych. Oprócz tego propagujemy zdobywanie doświadczenia poprzez praktyki i wakacyjne wyjazdy zagraniczne. Mamy zamiar, w najbliższym czasie, rozpowszechnić wśród studentów działalność wolontariatu, jako formy zdobywania doświadczenia i nowych umiejętności. W tym celu podjęliśmy kroki nawiązania współpracy z Centrum Wolontariatu.
Zdajemy sobie też sprawę z tego, że aby mieć ułatwiony początek kariery zawodowej, należy dobrze wykorzystać czas na studiach i to nie tylko na pogłębianie wiedzy. Dlatego kładziemy nacisk na wyjazdy za granicę do pracy zarobkowej już na początku studiów. W roku 2003 za pośrednictwem Biura Karier do pracy za granicą wyjechało ośmiu studentów, którzy podczas wakacji pracowali w Niemczech, Anglii, Kanadzie, Szkocji i Norwegii. Również w ubiegłym roku udało się nam pozyskać kilka ofert pracy między innymi w crk sa ostrów wlkp oraz w Niemczech w okresie wakacji w 2004 roku. Spośród naszej bazy danych wybraliśmy naszym zdaniem najodpowiedniejsze osoby i wysłaliśmy zgłoszenia do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu. W tej chwili czekamy na potwierdzenie przyjęcia zgłoszeń.
strona 1/4

                   WEBMASTER