Strona Główna

                 Informacje Ogólne
                 Kontakt
                 Gdzie jesteśmy
                 Galeria

                 Kierunki Studiów
                 Rekrutacja Studentów
                 Dla studentów
                 Opłaty za Studia

                 Regulamin
                 Samorząd Studencki
                 Organizacje Studenckie
                 Działalność
                 Osiągnięcia
                 Plany
                 Kontakt

ZARZĄDZANIE I MARKETING
Opłata za studia Studia licencjackie Studia uzupełniające magisterskie
Absolwenci SWSPiZ Absolwenci innych uczelni
WPISOWE 90zł 90zł 90zł
czesne x 12 m-cy DZIENNE 310 zł 310 zł
ZAOCZNE

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE
WPISOWE 90 zł
czesne x 12 m-cy DZIENNE 320 zł
ZAOCZNE

INFORMATYKA
WPISOWE 90 zł
czesne x 12 m-cy DZIENNE 310 zł
ZAOCZNE

                   WEBMASTER