Strona Główna

                 Informacje Ogólne
                 Kontakt
                 Gdzie jesteśmy
                 Galeria

                 Kierunki Studiów
                 Rekrutacja Studentów
                 Dla studentów
                 Opłaty za Studia

                 Regulamin
                 Samorząd Studencki
                 Organizacje Studenckie
                 Działalność
                 Osiągnięcia
                 Plany
                 Kontakt

CO ZAMIERZAMY ZROBIĆ

¤ Przeprowadzić szkolenia z zakresu pisania dokumentów aplikacyjnych (CV i list motywacyjny) oraz rozmowy kwalifikacyjnej.

¤ Zorganizować pogadanki na następujące tematy:

-"Nie jestem bierny, szukam pracy."

-"Jestem kobietą! Pracodawco traktuj mnie na równi z mężczyznami."

-"Wolontariat - czyli jak zdobyć doświadczenie zawodowe."

-"Jak zrobić dobre wrażenie na przyszłym szefie?."

¤ Zorganizować piąty obóz naukowy.

¤ Przeprowadzić ankietę wśród studentów na temat:
"Orientacja i zainteresowanie studentów i absolwentów rynkiem pracy."

¤ Prowadzić dalsze rozmowy doradcze dla studentów, a także nawiązać współpracę z kolejnymi przedsiębiorstwami.

                   WEBMASTER