Strona Główna

                 Informacje Ogólne
                 Kontakt
                 Gdzie jesteśmy
                 Galeria

                 Kierunki Studiów
                 Rekrutacja Studentów
                 Dla studentów
                 Opłaty za Studia

                 Regulamin
                 Samorząd Studencki
                 Organizacje Studenckie
                 Działalność
                 Osiągnięcia
                 Plany
                 Kontakt

REKRUTACJA TRWA!!!

zapraszamy wszystkich zainteresowanych do siedziby naszej Uczelni
Ostrów Wielkopolski
ul. Wrocławska 93a

rekrutacja czynna od poniedziałku do piątku
w godz. od 10.00 do 17.00
II piętro (pokój 311)
tel. 062 738 75 26
nr gg: 6040541

Wymagane dokumenty:

  • - wypełnione podanie zawierające dane osobowe kandydata (kwestionariusz do odebrania w punkcie rekrutacji),
  • - świadectwo dojrzałości w oryginale,
  • - świadectwo ukończenia szkoły średniej do wglądu,
  • - 4 zdjęcia paszportowe,
  • - zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do studiowania wystawione w roku bieżącym,
  • - ksero dowodu osobistego,
  • - w przypadku mężczyzn książeczka wojskowa do wglądu,
  • - ksero dowodu wpłaty potwierdzające uiszczenie wpisowego (wpisowe dla 100 pierwszych osób wynosi 90 zł).

Przyjęcia na studia odbywajš się bez egzaminów wstępnych. Przy niskiej średniej przewiduje się rozmowę kwalifikacyjnš. W przypadku większej liczby kandydatów o przyjęciu decydować będzie kolejność zgłoszeń.


                   WEBMASTER