Strona Główna

                 Informacje Ogólne
                 Kontakt
                 Gdzie jesteśmy
                 Galeria

                 Kierunki Studiów
                 Rekrutacja Studentów
                 Dla studentów
                 Opłaty za Studia

                 Regulamin
                 Samorząd Studencki
                 Organizacje Studenckie
                 Działalność
                 Osiągnięcia
                 Plany
                 Kontakt

Samorząd Studencki

Informacje ogólne i zadania Samorządu

Samorząd Studencki jest wyłaniany corocznie w uczelnianych wyborach spośród wszystkich studentów Społecznej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania Wydziału Zamiejscowego w Ostrowie Wielkopolskim. Organy Samorządu Studenckiego są jedynym oficjalnym przedstawicielem ogółu studentów. Samorząd pośredniczy w kontaktach studentów z władzami uczelni, pomaga w rozwiązywaniu problemów dotyczących organizacji studiów, ułatwia kontakt z Dyrektorem i Dziekanem Uczelni. Dlatego stwierdzić można, że głównym zadaniem Samorządu Studenckiego jest reprezentowanie i ochrona interesów studentów w zakresie spraw dydaktycznych oraz spraw socjalno - bytowych, a także realizacja wraz z władzami Uczelni zadań w zakresie kształcenia oraz pomocy materialnej skierowanej dla studentów. Samorząd Studencki jest ponadto koordynatorem życia kulturalnego studentów i od 2002 roku organizatorem corocznego święta społeczności akademickiej, zwanej "Juwenaliami". Samorząd organizuje także imprezy, służące promocji i reklamie naszej Uczelni, tj. Targi Edukacyjne, Dni Otwarte i wcześniej wspomniane Juwenalia.
Ponadto do zadań Samorządu Studenckiego należy także:
- nawiązywanie kontaktów z innymi uczelniami,
- organizacja Inauguracji Roku Akademickiego,
- organizacja uroczystości rozdania indeksów dla I roku,
- udział w przygotowaniu konferencji uczelnianych,
- organizacja imprez okolicznościowych (zabawy andrzejkowe, zabawy sylwestrowe, imprezy integracyjne),
- organizacja wspólnych wyjazdów w góry i nad morze,
- organizacja akcji charytatywnych.

Struktura Samorządu Studenckiego

Funkcję Przewodniczącego Samorządu Studenckiego przy Społecznej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi Wydział Zamiejscowy w Ostrowie Wielkopolskim pełni Mateusz Dziubaty, student II roku studiów dziennych. Opiekunem Samorządu jest mgr inż. Bartosz Ziółkowski.


                   WEBMASTER